Landen in Europa lopen voor met WiFi hotspots

Eind 2014 waren er wereldwijd ongeveer 48 miljoen WiFi- hotspots, dit staat gelijk aan één WiFi hotspot per 150 mensen. Europa beschikt over de helft van deze WiFi spots en is daarbij ver vooruit op de rest van de wereld. Verwacht wordt dat over 4 jaar het aantal publieke WiFi spots groeit tot 340 miljoen (één WiFi spot per 20 mensen).

De verwachting is tevens dat WiFi mobieler wordt, onder andere vanwege de toename van hotspots in vliegtuigen en treinen.

WiFi is organisch, sterk in opkomst en niet te vergeten: faciliterend. Door het aanbieden van WiFi kunnen veel bedrijven extra waarde creëren. WiFi is tevens veel minder gereguleerd en eenvoudig toepasbaar. Het is mede door WiFi dat er een machtsverschuiving plaatsvindt tussen de telecomaanbieders en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn café’s, hotels en retailers die in de WiFi markt stappen.